Sư Phạm Toán - Tin Học

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Toán - Tin Học

Đào tạo giáo viên Toán - Tin Học có trình độ đại học, có khả năng giảng dạy tốt các môn Toán, tin học trong các trường THPT, có kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở cần thiết để áp dụng vào việc học các môn chuyên ngành Toán học, Tin học, có kiến thức chuyên ngành cơ bản về Toán học, Tin học cần thiết, có nghiệp vụ sư phạm, khả năng vận dụng thành thạo lý thuyết vào quá trình dạy học Toán, Tin học ở THPT. Sau khi học xong chương trình này, người học có được:
- Về kiến thức
+ Có khả năng vận dụng kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành vào việc học tập các môn chuyên ngành và vận dụng vào nghề nghiệp
+ Áp dụng kiến thức về tâm lý học, giáo dục học và phương pháp giảng dạy bộ môn trong các hoạt động nghiệp vụ sư phạm, giảng dạy môn Toán, Tin và thành công trong nghề nghiệp
+ Sử dụng kiến thức cơ bản, đủ rộng về các lĩnh vực toán học sơ cấp, Toán học cao cấp,...
+ Áp dụng kiến thức chuyên sâu và cập nhật của ngành Toán, Tin học,...
- Về kỹ năng
+ Có khả năng tìm hiểu đối tượng giáo dục và môi trường giáo dục
+ Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục, xây dựng và quản lý hồ sơ sổ sách, làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp
+ Có khả năng tổ chức dạy học phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, tổ chức dạy học đáp ứng với yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học ở THPT
+ Có khả năng tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh khoa học và chính xác
- Về thái độ
+ Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập, công tác
+ Thái độ cầu thị, không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng yêu cầu mới
+ Thái độ nghiêm túc trong công việc, chấp hành nội quy, quy chế và khả năng thích nghi với môi trường giáo dục đào tạo trong nhà trường
+ Phẩm chất Nhà giáo, yêu nghề, quí mến học trò và quan hệ cộng đồng tốt
+ Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động văn hoá, xã hội, từ thiện nhân đạo, tham gia sinh hoạt chính trị

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Sư Phạm Toán - Tin Học. Tổng số học phần: 66. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 94, số tín chỉ tự chọn: 26)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Toán - Tin Học


Bao gồm 66 môn. Gồm các môn chính như:
- Kiến trúc máy tính (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Lập trình hướng đối tượng C++ (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Cơ sở logic & lý thuyết tập hợp (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Anh văn chuyên ngành Toán (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Phân tích CT Toán phổ thông (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Giải tích hàm một biến (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Hình học giải tích (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Hàm phức (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Toán rời rạc cho tin học (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Hệ quản trị.CSDL Access (Số tiết: 45, gồm LT: 15, TH: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản