Sư Phạm Vật Lý - Công Nghệ

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Vật Lý - Công Nghệ

Chương trình đào tạo ngành Sư Phạm Vật lý, chuyên ngành Vật Lý – Công Nghệ đào tạo sinh viên trở thành giáo viên Vật Lý và Công Nghệ THPT có kiến thức và kỹ năng sư phạm tốt, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam, người công dân tốt, người giáo viên trung thực và sáng tạo, nhân ái và khoan dung, tận tuỵ vì sự nghiệp giáo dục thế hệ tương lai, sống gương mẫu, có ý thức trách nhiệm cao với bản thân, gia đình, Tổ quốc và cộng đồng quốc tế, có bản lĩnh vững vàng trong một thế giới thay đổi từng ngày. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy Vật Lý và Công Nghệ, nghiên cứu và quản lý tại các trường học, các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục, các trung tâm, viện nghiên cứu, có thể làm công tác giảng dạy Vật Lý và Công Nghệ tại các trường trung học, các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các trường cao đẳng và đại học, có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu, có thể làm công tác chuyên viên và quản lý ở các trường học, các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Sư Phạm Vật Lý - Công Nghệ. Tổng số học phần: 72. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 88, số tín chỉ tự chọn: 32)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Vật Lý - Công Nghệ


Bao gồm 72 môn. Gồm các môn chính như:
- Điện học (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quang học (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Toán cho Vật lý (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Lý luận dạy học Vật lý (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Thí nghiệm Vật lý phổ thông (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Anh văn chuyên môn Vật lý (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Kỹ thuật điện tử 1 (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Cơ học lượng tử 1 (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Vật lý Laser và ứng dụng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Cáp quang và ứng dụng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản