Sư Phạm Vật Lý

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Vật Lý

Ngành Sư Phạm Vật Lý đào tạo cử nhân khoa học Vật Lý thuộc khối ngành sư phạm có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Với mục tiêu cụ thể:
- Về phẩm chất đạo đức
+ Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam
+ Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên
- Về kiến thức
Có những kiến thức đầy đủ và sâu sắc về Vật Lý đại cương, về thí nghiệm Vật Lý, có kiến thức đầy đủ, cơ bản về Vật Lý lý thuyết, Điện tử học
+ Có những kiến thức cơ bản về Toán học, Ngoại ngữ, Tin học, Thiên văn học, những vấn đề về Vật Lý hiện đại, lịch sử Vật Lý
+ Có kiến thức về lý luận dạy học Vật Lý, về chương trình Vật Lý và thực tiễn dạy học Vật Lý
- Về kỹ năng
+ Có kỹ năng vận dụng các kiến thức Vật Lý để giải các bài toán về Vật Lý đại cương, các bài toán Vật Lý ở Trung học phổ thông, giải thích các hiện tượng Vật Lý trong tự nhiên, trong đời sống và ứng dụng Vật Lý trong kỹ thuật
+ Có năng lực giảng dạy Vật Lý, thực hiện các công việc của một giáo viên, có thể đáp ứng kịp thời với các yêu cầu phát triển giáo dục

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Sư Phạm Vật Lý. Tổng số học phần: 67. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 88, số tín chỉ tự chọn: 32)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Vật Lý


Bao gồm 67 môn. Gồm các môn chính như:
- Điện học (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quang học (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Vật lý nguyên tử & hạt nhân (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Toán cho Vật lý (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Anh văn chuyên môn Vật lý (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Điện động lực học (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Cơ học lượng tử 2 (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Vật lý chất rắn (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Vật lý Laser và ứng dụng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quang phổ (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản