Sư Phạm Vật Lý - Tin Học

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Vật Lý - Tin Học

Chương trình đào tạo ngành Sư Phạm Vật Lý, chuyên ngành Vật Lý – Tin Học đào tạo sinh viên trở thành giáo viên Vật Lý THPT có kiến thức và kỹ năng sư phạm tốt, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam, người công dân tốt, người giáo viên trung thực và sáng tạo, nhân ái và khoan dung, tận tuỵ vì sự nghiệp giáo dục thế hệ tương lai, sống gương mẫu, có ý thức trách nhiệm cao với bản thân, gia đình, Tổ quốc và cộng đồng quốc tế, có bản lĩnh vững vàng trong một thế giới thay đổi từng ngày. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy Vật Lý, phụ trách phòng máy tính, nghiên cứu và quản lý tại các trường học, các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục, các trung tâm, viện nghiên cứu, có thể làm công tác giảng dạy Vật Lý tại các trường trung học, các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các trường cao đẳng và đại học, có thể phụ trách phòng máy tính ở các trường học, có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu, có thể làm công tác chuyên viên và quản lý ở các trường học, các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Sư Phạm Vật Lý - Tin Học. Tổng số học phần: 68. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 88, số tín chỉ tự chọn: 32)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Vật Lý - Tin Học


Bao gồm 68 môn. Gồm các môn chính như:
- Nhiệt học và Nhiệt động lực học (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Điện học (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Toán cho Vật lý (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Phân tích chương trình VLPT (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Anh văn chuyên môn Vật lý (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access (Số tiết: 45, gồm LT: 15, TH: 30)
- Vật lý thống kê (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Thiên văn học (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Điện động lực học (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản