Tài Chính - Ngân Hàng

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng

Đào tạo cử nhân ngành Tài Chính - Ngân Hàng có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và quản lý, nắm vững kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Tài Chính Ngân Hàng, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề về Tài Chính Ngân Hàng trong các tổ chức. Với mục tiêu:
- Kiến thức
+ Giải thích được nguyên lý căn bản về tài chính, tiền tệ và ngân hàng, Giải thích được nguyên lý kế toán cơ bản và hệ thống thông tin kế toán
+ Hiểu những nghiệp vụ Tài Chính Ngân Hàng chủ yếu, hiểu các phương pháp, công cụ phân tích tài chính, hiểu hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến tiền tệ, Tài Chính Ngân Hàng, hiểu nguyên lý căn bản về kinh tế và quản lý doanh nghiệp
- Kỹ năng
+Sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ( đạt trình độ tối thiểu TOEIC 350 hoặc DELF A2), sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thu thập, phân tích và cung cấp thông tin
+ Khả năng tư duy logic, biện chứng, tổng hợp, phân tích và phê phán, khả năng tự học một cách chủ động và độc lập, khả năng làm việc theo nhóm, giao tiếp và thuyết trình, khả năng soạn thảo văn bản
+ Khả năng diễn giải những thông tin tài chính từ các báo cáo kế toán và thị trường tài chính, khả năng lập, triển khai thực hiện và kiểm soát kế hoạch tài chính trong một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và một tổ chức tín dụng, khả năng nhận biết và quản trị rủi ro tài chính trong một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và một tổ chức tín dụng
+ Khả năng diễn giải và phân tích các nghiệp vụ ngân hàng chủ yếu,...
- Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác
+ Khả năng làm việc một cách khoa học, hiệu quả
+ Phong cách làm việc chuyên nghiệp, thái độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
- Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp: cử nhân Tài Chính - Ngân Hàng có khả năng làm việc trong các tổ chức kinh doanh tiền tệ, các tổ chức Tài Chính, Ngân Hàng, các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Tài Chính - Ngân Hàng. Tổng số học phần: 62. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 91, số tín chỉ tự chọn: 29)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng


Bao gồm 62 môn. Gồm các môn chính như:
- Chuyên đề kinh tế (Số tiết: 45, gồm TH: 45)
- Tài chính - Tiền tệ (Số tiết: 45, gồm TH: 45)
- Kinh tế lượng (Số tiết: 45, gồm TH: 45)
- Quản trị tài chính (Số tiết: 45, gồm TH: 45)
- Tài chính quốc tế (Số tiết: 45, gồm TH: 45)
- Kinh doanh quốc tế (Số tiết: 45, gồm TH: 45)
- Phân tích & thẩm định dự án đầu tư (Số tiết: 45, gồm TH: 45)
- Tài chính công (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Tài chính phát triển (Số tiết: 45, gồm TH: 45)
- Thanh toán quốc tế (Số tiết: 45, gồm TH: 45)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản