Truyền Thông Và Mạng Máy Tính

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Truyền Thông Và Mạng Máy Tính

Hiện nay lĩnh vực đào tạo nhân lực Công nghệ Thông tin tại Việt nam cũng là một lĩnh vực đòi hỏi có sự thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo một cách cấp bách. Với việc phát triển nhanh chóng của công nghệ mạng và Internet cùng với các ứng dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống đã làm cho nhu cầu về chuyên viên trong lĩnh vực Truyền Thông Và Mạng Máy Tính tăng lên nhanh chóng. Yêu cầu hiện nay là phải có được chương trình đào tạo Mạng Máy Tính Và Truyền Thông sao cho sinh viên sau khi tốt nghiệp vừa có kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của công nghệ hiện đại vừa có kiến thức nền tảng cho phép họ có cơ hội tiếp tục học tập và công tác lâu dài. Chương trình đào tạo kỹ sư chính quy Mạng Máy Tính Và Truyền Thông được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Truyền Thông Và Mạng Máy Tính đủ rộng về ngành nghề, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu. Sinh viên còn có năng lực tự học để tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật, tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Với mục tiêu đào tạo:
- Đào tạo kỹ sư ngành Mạng Máy Tính Và Truyền Thông có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật
- Có đạo đức nghề nghiệp
- Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành nghề, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng, có khả năng thiết kế chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, quản lý các hệ thống Truyền Thông Và Mạng Máy Tính
- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các chức năng tham mưu, tư vấn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách là một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin
- Sinh viện sau khi tốt nghiệp có thể làm việc: chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì và đảm bảo an ninh cho các hệ thống mạng máy tính và truyền thông trong các cơ quan, công ty, trường học,...cán bộ nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng, giảng viên Công nghệ thông tin ở các các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của ngành Mạng Máy Tính Và Truyền Thông. Tổng số học phần: 76. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 86, số tín chỉ tự chọn: 34)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Truyền Thông Và Mạng Máy Tính


Bao gồm 76 môn. Gồm các môn chính như:
- Kiến trúc máy tính (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Hệ cơ sở dữ liệu (Số tiết: 75, gồm LT: 45, TH: 30)
- Mạng máy tính (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- An toàn hệ thống & an ninh mạng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Lập trình nhúng cơ bản (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Lập trình mạng (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Lập trình cho các thiết bị di động (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Quản trị mạng (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Quản trị mạng trên Linux (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Thiết kế & cài đặt mạng (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản