Xây Dựng Cầu Đường

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Xây Dựng Cầu Đường

Ngành Xây Dựng Cầu Đường là ngành học về qui hoạch hệ thống giao thông, khảo sát, thiết kế, thi công và quản lý các công trình Cầu Đường. Sinh viên Xây Dựng Cầu Đường được đào tạo chuyên ngành trong việc lập kế hoạch, thiết kế, thi công và quản lý công trình Xây Dựng Đường giao thông, cầu, đường cao tốc, nút giao thông,...Được đào tạo các kỹ năng thực tiễn cao để sinh viên tốt nghiệp có khả năng thiết kế và xây dựng các công trình Cầu Đường. Kỹ sư Xây Dựng Cầu Đường có thể làm việc trong công ty tư vấn thiết kế, xây dựng giao thông của công ty cũng như tư nhân, hoặc các phòng quản lý đô thị quận, huyện. Với mục tiêu đào tạo:
- Nhằm đào tạo các kỹ sư chuyên ngành có sức khỏe tốt để đảm bảo yêu cầu công tác, có quan điểm chính trị tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp và các khả năng chuyên môn
- Nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành để có khả năng về qui hoạch hệ thống giao thông, khảo sát, thiết kế, thi công và quản lý các công trình giao thông
- Khi sinh viên ra trường sinh viên có thể công tác tại: sở Giao thông, các công ty tư vấn thiết kế, công ty công trình đô thị, công ty XD Cầu Đường, công ty xây dựng, khu chế xuất và khu công nghiệp, sở khoa học công nghệ và môi trường, cục đầu tư, sở tài chính, các chương trình, dự án xây dựng, đầu tư phát triển, viện nghiên cứu, trường Đại học có chuyên ngành này

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4,5 năm. Tổng số học phần: 92. Tổng số tín chỉ: 135 (Số tín chỉ bắt buộc: 105, số tín chỉ tự chọn: 30)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Xây Dựng Cầu Đường


Bao gồm 92 môn. Gồm các môn chính sau:
- Công trình trên đất yếu (Số tiết: 30 bao gồm LT: 30)
- Kết cấu thép nhà công nghiệp (Số tiết: 30 bao gồm LT: 30)
- Báo cáo chuyên đề - XD (Số tiết: 30 bao gồm TH: 30)
- Tin học ứng dụng - Kỹ Thuât 1 (Số tiết: 60 bao gồm TH: 60)
- Tin học ứng dụng - Kỹ Thuât 2 (Số tiết: 60 bao gồm TH: 60)
- Luật xây dựng (Số tiết: 30 bao gồm LT: 30)
- Đánh giá chất lượng & gia cố CT (Số tiết: 30 bao gồm LT: 30)
- Đàn hồi UD&PP.Phần tử hữu hạn (Số tiết: 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Bệnh học công trình (Số tiết: 30 bao gồm LT: 30)
- Công trình thuỷ (Số tiết: 30 bao gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản