Xây Dựng Công Trình Thủy

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Xây Dựng Công Trình Thủy

Ngành Xây Dựng Công Trình Thủy là ngành học về qui hoạch hệ thống thủy lợi, khảo sát, thiết kế, thi công và quản lý các Công Trình Thủy như cảng, kè, kênh, hồ chứa nước và các Công Trình Thủy Lợi khác. Sinh viên Xây Dựng Công Trình Thủy sẽ tập trung hộc tập và nghiên cứu lý thuyết, thiết kế và thi công các Công Trình Thủy Lợi như cầu, cống, đập, trạm bơm, kè đá để phục vụ nông nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng cho khu vực nông thôn trong việc đáp ứng các yêu cầu về thủy lợi và thoát nước, phòng ngừa lũ lụt, phòng chống xâm nhập mặn, phòng chống ngập úng và phòng chống xói mòn cho sông, bờ kênh, lập kế hoạch quản lý các Công Trình Thủy và hệ thống giao thông đường thủy ở các vùng nông thôn. Với mục tiêu đào tạo:
- Nhằm đào tạo các kỹ sư chuyên ngành có sức khỏe tốt để đảm bảo yêu cầu công tác, có quan điểm chính trị tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp và các khả năng chuyên môn
- Nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành để có thể qui hoạch, khảo sát, thiết kế, thi công và quản lý hệ thống thủy lợi, thuỷ công (kênh, hồ chứa, cống, trạm bơm, đê, kè,…), thuỷ điện
- Khi sinh viên ra trường sinh viên có thể công tác tại: chi cục thủy lợi, sở Nông nghiệp & PTNT, các công ty tư vấn thiết kế, công ty xây dựng thuỷ lợi, công ty xây dựng, khu chế xuất và khu công nghiệp, sở khoa học công nghệ và môi trường, cục đầu tư, sở tài chính, các chương trình, dự án xây dựng, đầu tư phát triển, viện nghiên cứu, trường Đại học có chuyên ngành này

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4,5 năm. Tổng số học phần: 91, tổng số tín chỉ: 135 (Số tín chỉ bắt buộc: 98, Số tín chỉ tự chọn: 37)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Xây Dựng Công Trình Thủy


Bao gồm 91 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Thuỷ văn công trình (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Nền móng công trình (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Đồ án nền móng công trình (Số tiết 30 bao gồm TH: 30)
- Kết cấu thép (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Máy bơm & Trạm bơm (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Cấp thoát nước (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Bê tông chuyên ngành - TC (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Đồ án kết cấu bê - tông (Số tiết 30 bao gồm TH: 30)
- Thi công công trình thủy lợi (Số tiết 30 bao gồm TH: 30)
- Đề án thi công công trình thủy lợi (Số tiết 30 bao gồm TH: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản