Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Ngành Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp là ngành học về nghiên cứu qui hoạch đô thị, khảo sát, thiết kế, thi công và quản lý các công trình nhà dân dụng và các công trình nhà công nghiệp. Sinh viên Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp được đào tạo các kiến thức về lý thuyết, thực hiện, thiết kế và quản lý các tòa nhà cao tầng, công trình Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp, cầu/đường, các dự án quy hoạch mạng lưới giao thông và quy hoạch đô thị. Với mục tiêu đào tạo:
- Nhằm đào tạo các kỹ sư chuyên ngành có sức khỏe tốt để đảm bảo yêu cầu công tác, có quan điểm chính trị tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp và các khả năng chuyên môn
- Nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành để có khả năng về qui hoạch đô thị, khảo sát, thiết kế, thi công và quản lý các công trình Dân Dụng Và Công Nghiệp
- Có khả năng tự học, tiếp cận với công nghệ xây dựng mới, có khả năng vươn lên trình độ học vấn cao.
- Khi sinh viên ra trường sinh viên có thể công tác tại: sở Xây dựng, các công ty tư vấn thiết kế, công ty xây dựng, khu chế xuất và khu công nghiệp, sở khoa học công nghệ và môi trường, cục đầu tư, sở tài chính, các chương trình, dự án xây dựng, đầu tư phát triển, viện nghiên cứu, trường Đại học có chuyên ngành này

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp. Tổng số học phần: 81, tổng số tín chỉ: 135 (Số tín chỉ bắt buộc: 100, số tín chỉ tự chọn: 35)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp


Bao gồm 81 môn. Gồm các môn chính như:
- Cơ lý thuyết - XD (Số tiết: 40, gồm LT: 20 và TH: 20)
- Địa chất công trình (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- TT. Địa chất công trình (Số tiết: 40, gồm LT: 10 và TH: 20)
- Vật liệu xây dựng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- TT. Vật liệu xây dựng (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Sức bền vật liệu (Số tiết: 60, gồm LT: 30 và TH: 30)
- Cơ học lưu chất (Số tiết: 40, gồm LT: 20 và TH: 20)
- TT. Cơ học lưu chất (Số tiết: 30, gồm LT: 0 và TH: 30)
- Trắc địa (Số tiết: 40, gồm LT: 20 và TH: 20)
- TT. Trắc địa (Số tiết: 40)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản