Hệ CĐ Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp

Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại - Cofer

287 Phan Đình Phùng, P.15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp

Trường cao đẳng kinh tế đối ngoại đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Kế toán chuyên sâu Kế toán Doanh nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh và sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức về chức năng, các quá trình kinh doanh và kế toán ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành thành thạo một số công việc chuyên môn trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế. Mọi chi tiết xin liên hệ trường cao đẳng kinh tế đối ngoại.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời Lượng

3 năm. 91 tín chỉ.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp


- Bắt buộc
+ Kế toán tài chính doanh nghiệp 1,2,3,4
+ Kế toán quản trị chi phí
+ Kiểm toán
+ Kế toán trên máy vi tính
+ Tin học kế toán
+ Thực hành tổng hợp Kế toán doanh nghiệp
- Tự chọn
+ Kế toán Hành chính sự nghiệp
+ Kế toán Ngân hàng
+ Kế toán Mỹ
- Kiến thức bổ trợ
+ Thương mại điện tử
+ Thanh toán quốc tế
+ Toán tài chính
+ Tín dụng ngân hàng
+ Thị trường chứng khoán
+ Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
+ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại - Cofer
287 Phan Đình Phùng, P.15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
Điện thoại: 38446320 – 38459971
Website: http://www.ktdn.edu.vn - Email: cofer@ktdn.edu.vn
Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trực thuộc Bộ Công thương được nâng cấp theo Quyết định số 48/TTg ngày 24/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 0883/BTM-QĐ ngày 07/03/1997 của Bộ Thương mại. Trường là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và nghề, nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong ngành Thương mại và xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia. Với mục tiêu đào tạo của trường:
- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, chú trọng rèn kỹ năng và năng lực thực hiện công tác chuyên môn, có khả năng tìm kiếm và tham gia sáng tạo việc làm.
Đồng bộ tài khoản