Ngành Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Ngành Hướng Dẫn Viên Du Lịch của khoa Sư Phạm đào tạo cử nhân Hướng Dẫn Viên Du Lịch có phẩm chất, có đạo đức và ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ được đào tạo, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu cụ thể:
- Đạt được khối lượng kiến thức đại cương và trang bị theo chiều sâu khối kiến thức chuyên ngành để sau khi tốt nghiệp sinh viên khoa Sư Phạm – chuyên Ngành Hướng Dẫn Viên Du Lịch có thể tham gia vào các công việc có liên quan đến ngành học
- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về lịch sử văn hoá xã hội Việt Nam và các quốc gia khác
- Có kiến thức cơ bản và kỹ năng nghiên cứu, khai thác các tiềm năng du lịch, quản lý kinh doanh du lịch, cách tổ chức các tours du lịch với các loại hình khác nhau
- Khi sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc tại các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ, công ty lữ hành và các tổ chức du lịch
- Tạo lập doanh nghiệp du lịch mới

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Hướng Dẫn Viên Du Lịch. Tổng số học phần: 70. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 78, số tín chỉ tự chọn: 42)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hướng Dẫn Viên Du Lịch


Bao gồm 70môn. Gồm các môn chính như:
- Marketing du lịch (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Cơ sở văn hóa Việt Nam (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Lịch sử quan hệ quốc tế (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Địa lý tự nhiên Việt Nam đại cương (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Địa lý du lịch (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Bản đồ du lịch (Số tiết: 45, gồm LT: 15, TH: 30)
- Địa lý du lịch thế giới (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Du lịch văn hoá (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Du lịch sinh thái (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Hệ thống lãnh thổ du lịch (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản