Tài Chính Doanh Nghiệp

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Doanh Nghiệp

Đào tạo cử nhân ngành Tài Chính - Ngân Hàng, chuyên ngành Tài Chính Doanh Nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức, tư duy tổng hợp về kinh tế, nắm vững kiến thức về Tài Chính - Ngân Hàng, chuyên sâu về lĩnh vực quản trị tài chính nói riêng và quản trị Tài Chính - Ngân Hàng nói chung, am hiểu sâu về các nghiệp vụ phân tích đầu tư và quản lý đầu tư tài chính, thẩm định dự án, quản trị kinh doanh. Mục tiêu đào tạo của Tài Chính Doanh Nghiệp:
- Kiến thức: có kiến thức chung về thị trường tài chính và kiến thức chuyên môn về Tài Chính Doanh Nghiệp như: phân tích tài chính, hoạch định chiến lược tài chính và quản trị tài chính
- Các kỹ năng
+ Có tư duy chiến lược và có thể ra các quyết định về chính sách Tài Chính Doanh Nghiệp
+ Có khả năng giao tiếp, xử lý được các tình huống tài chính trong kinh doanh
+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
- Trình độ Tin học: sử dụng được một số công cụ tin học trong công tác chuyên môn
- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: có thể đảm nhận chức danh chuyên viên ở các bộ phận khác nhau trong ngân hàng, doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh tài chính. Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, TCCN

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Tài Chính Doanh Nghiệp. Tổng số học phần: 62. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 90, số tín chỉ tự chọn: 30)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Doanh Nghiệp


Bao gồm 62 môn. Gồm các môn chính như:
- Kinh tế lượng (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Kinh tế phát triển (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị tài chính (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Kinh doanh quốc tế (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Tài chính công (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Tài chính phát triển (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Thanh toán quốc tế (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị chiến lược (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản trị rủi ro tài chính (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Kế toán đơn vị sự nghiệp (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản