VP Đào Tạo Quốc Tế - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM - BK - OISP

306 Nhà A4, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Khóa Học VP Đào Tạo Quốc Tế - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM - BK - OISP

Giới Thiệu VP Đào Tạo Quốc Tế - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM - BK - OISP

Với quy mô khoảng 26.000 sinh viên trong 11 khoa chuyên ngành, Trường ĐHBK luôn chú trọng tới việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, hướng tới các đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Trường bắt đầu liên kết đào tạo với nước ngoài từ năm 1992. Mở rộng liên kết đào tạo với các đại học tiên tiến của nước ngoài không chỉ là giải pháp tiếp cận nhanh với công nghệ đào tạo của các nước phát triển để bồi dưỡng – đào tạo đội ngũ giảng viên, để nâng cao chất lượng đào tạo mà còn là giải pháp đa dạng hóa phương thức đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của xã hội. Đây là mục tiêu phát triển chiến lược của Trường ĐHBK trong quá trình hội nhập quốc tế.

Cơ Sở Vật Chất VP Đào Tạo Quốc Tế - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM - BK - OISP

Văn phòng Đào Tạo Quốc Tế là cơ sở chính của -Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TPHCM có diện tích 14,2 ha tại 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP. HCM. Tại cơ sở 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. HCM với 96 phòng thí nghiệm, 3 xưởng thực hành và 1 thư viện.

Thông Tin Liên Hệ VP Đào Tạo Quốc Tế - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM - BK - OISP

VP Đào Tạo Quốc Tế - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TPHCM
Địa chỉ:·306 Nhà A4, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 38 654 183
Hotline: 016 9798 9798
Email: oisp@hcmut.edu.vn
Website:http://oisp.hcmut.edu.vn

Đồng bộ tài khoản