Các kỹ năng mềm sinh viên cần trang bị

 
26/06/2014 17:33

Ngoại ngữ

Kỹ  năng ngoại ngữ

Trau dồi ngoại ngữ  khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Ngoại ngữ là một trong những ví dụ về một kỹ năng mềm. Nhiều trường học cung cấp các khóa học ngoại ngữ cho sinh viên, cho phép họ lựa chọn một hoặc nhiều ngôn ngữ. Ngoài ra, nhiều trường đại học yêu cầu sinh viên có các khóa học ngoại ngữ. Học ngoại ngữ cho phép sinh viên làm việc cho các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ mà làm kinh doanh với người dân của các quốc gia và nền văn hóa khác.

Độ nhạy văn hóa

Sử dụng lao động cần lao động có nhạy cảm văn hóa. Khách hàng thường đến từ một loạt các nền văn hóa khác nhau. Ngoài ra, nhân viên đôi khi cần phải làm việc với các cá nhân từ các quốc gia khác hoặc các sản phẩm thiết kế cho thị trường nước ngoài. Sinh viên có thể phát triển nhận thức văn hóa lớn hơn bằng cách nghiên cứu văn học, ngoại ngữ, nhân chủng học và các đối tượng khác để nâng cao nhận thức của các nền văn hóa nước ngoài.

Làm việc theo nhóm

làm việc nhóm

Phát triển kỹ năng đội nhóm trong sinh viên

Nhiều doanh nghiệp yêu cầu người lao động hoạt động trong nhóm khi hoàn thành dự án và giải quyết vấn đề. Nhà trường cố gắng để chuẩn bị cho học sinh làm việc theo nhóm bằng cách yêu cầu học sinh hoàn thành dự án trong nhóm, một lớp thay vì từng cá nhân học sinh. Trong khi làm việc theo nhóm, học sinh phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc với nhau hiệu quả. Họ cũng học được kỹ năng quản lý xung đột và đàm phán hiệu quả

Thuyết phục

Thuyết phục là một kỹ năng mà sinh viên phải nắm vững để có hiệu quả bán sản phẩm. Một số nhà tuyển dụng đề nghị sinh viên nghiên cứu hùng biện để tìm hiểu làm thế nào để lập luận thuyết phục. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng thường cần sinh viên làm luận cảm xúc cho người tiêu dùng, trong khi các trường thường tập trung vào đối số trí tuệ.

Quản lý thời gian

Quản lý thời gian hiệu quả

Quản lý  thời gian hiệu quả

Sử dụng lao động muốn nhân viên có kỹ năng quản lý thời gian tuyệt vời để họ có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ một cách hiệu quả. Sự khắc nghiệt của các khóa học tại đại học rèn luyện chung cho sinh viên để phát triển kỹ năng quản lý thời gian để hoàn thành tất cả nhiệm vụ để nhận được điểm tốt.

Kỹ năng giao tiếp

Sinh viên có thể phát triển kỹ năng giao tiếp như sự giao tiếp xã hội với các sinh viên khác, các nhà giáo dục... Tham gia các câu lạc bộ và các tổ chức cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội hơn để phát triển kỹ năng xã hội. Họ cũng có thể tìm hiểu thêm về bản chất con người và phát triển sự đồng cảm lớn hơn đối với những người mà họ giao tiếp với bằng cách tham gia các khóa học tâm lý học. Hơn bất cứ điều gì khác, các doanh nghiệp muốn người lao động có thể giao tiếp hiệu quả. Nhân viên phải có khả năng giao tiếp rõ ràng, viết rõ ràng và hiện tại thông tin về một nhóm. Nhiều lớp học yêu cầu sinh viên giới thiệu thông tin trước lớp học, và các lớp học truyền thông tập trung rất nhiều vào việc cung cấp các bài phát biểu. Các khóa học kỹ năng viết giúp học sinh phát triển kỹ năng viết rõ ràng hơn. Các nhà giáo dục có thể tiếp tục tạo thuận lợi cho sự phát triển của kỹ năng giao tiếp bằng cách thảo luận trong lớp và giúp học sinh phản hồi về sự rõ ràng của họ. Giáo dục thậm chí có thể mô phỏng giao tiếp nơi làm việc thông qua vai trò chơi.

 

Thùy Mơ

Đồng bộ tài khoản