Kỹ năng mềm

 
25/06/2014 17:28

Khi nói đến phát triển sự nghiệp, nhiều người tập trung chủ yếu vào trình độ kỹ thuật đã được đào tạo - thường được gọi là kỹ năng cứng - như một phương tiện tăng cường năng lực của mình cho sự phát triển chuyên nghiệp và thăng tiến. Nhưng ngày phổ biến và đặc biệt là cho những người mong muốn di chuyển vào vị trí quản lý thì cần phải có kỹ năng mềm mới có thể chứng minh sự nổi bật trong một đám đông của những người tìm việc, nơi mọi người đều có trình độ kỹ năng cứng tương đương. Nó sẽ là riêng biệt, người có thể phù hợp và làm việc tốt với một đội ngũ, làm việc dễ dàng với những người khác, động viên đồng nghiệp, đối mặt một cách bình tĩnh các cuộc khủng hoảng và những người được coi là người có khả năng ảnh hưởng lớn đối với tổ chức theo thời gian.

Kỹ năng mềm ít hữu hình hơn các kỹ năng cứng khác. Chúng bao gồm những đặc điểm và phẩm chất mà thông qua giao tiếp và tương tác mới nhận ra. Đến một mức độ đáng kể, phản ánh những hành vi đã được học trong thời thơ ấu nhưng với sự tập trung nó có thể được trở lại ở tuổi trưởng thành. Các Chương trình giáo dục ngày càng nhấn mạnh phát triển kỹ năng mềm như làm việc để tạo ra môi trường lớp học có liên quan đến nơi làm việc. Từ làm việc theo nhóm với khả năng tư duy phê phán, có một nỗ lực phối hợp để củng cố kiến ​​thức và mức độ thoải mái với những phẩm chất ít hữu hình nhưng có giá trị cao. Tầm quan trọng của kỹ năng mềm đối với doanh nghiệp đã được nhấn mạnh trong một nghiên cứu năm ngoái của Bloomberg / Business Week với American Express. Trên 60% cán bộ quản lý được khảo sát đồng ý rằng kỹ năng mềm là quan trọng nhất khi đánh giá hiệu suất của nhân viên. Kỹ năng cứng đã được trích dẫn 32% và kỹ năng phương tiện truyền thông xã hội chiếm có 7%.

Kỹ năng mềm là gì?

Kỹ năng mềm

Soft Skill

Sáu trong số các kỹ năng mềm quan trọng nhất được liệt kê dưới đây:

  • Làm việc theo nhóm: Học khi được dẫn dắt và khi tham gia, như trường hợp lệnh, kỹ năng này là quan trọng. Các cá nhân trong nhóm biết chia sẻ trách nhiệm với đồng đội của họ, cho cả những thành công và thất bại.
  • Giao tiếp hiệu quả: Không chỉ là giao tiếp tốt mà còn biết cách làm thế nào để nói lên suy nghĩ của mình, bằng lời nói và bằng văn viết, nhưng đồng thời bạn cũng là người có kỹ năng nghe và thấu hiểu tốt.
  • Kỹ năng giao tiếp: Có thể làm việc tốt với người khác một phần liên quan đến phẩm chất của một người là một người giao tiếp. Cũng quan trọng là khả năng tương tác với sự đồng cảm và không phán xét, chủ động về thời gian và năng lực đóng góp khi có một sự yêu cầu trợ giúp từ đồng nghiệp.
  • Giải quyết vấn đề: Điều này bao gồm việc có thể để xác định vấn đề và đưa ra các giải pháp thích hợp nhất. Các kỹ năng tư duy phê phán để xây dựng và đánh giá các giải pháp dựa trên logic và lý luận.
  • Quản lý thời gian: Biết làm thế nào để xác định công việc được ưu tiên là rất quan trọng để có hiệu quả trong quản lý thời gian. Nó đòi hỏi nhiệm vụ lập kế hoạch sao cho các dự án sẽ được hoàn thành đúng thời hạn thành lập.
  • Tính linh hoạt: Những người đã làm việc để phát triển tính linh hoạt và khả năng thích nghi được trang bị tốt nhất để đáp ứng với những thay đổi trong môi trường làm việc của họ.

Phát triển kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm động lực phát triển

Các kỹ năng mềm giúp bạn hoàn thành công việc hiệu quả và nhanh chóng. Những kỹ năng mềm giúp tương tác nâng cao với cấp trên, đồng nghiệp, nhà cung cấp, khách hàng và những người khác tham gia vào việc kinh doanh. Những người đã có thời gian và công sức để phát triển kỹ năng mềm đều đang ở vị trí tốt nhất để cung cấp giá trị cho doanh nghiệp theo thời gian và tạo ra sự nghiệp thành công nhất cùng một lúc.

 

Thùy Mơ

Đồng bộ tài khoản