Giúp cải thiện ngữ pháp Tiếng Anh nhanh chóng

 
04/07/2014 09:13

Cải thiện ngữ pháp Tiếng Anh là một quá trình cần có thời gian và công sức nhưng nó cũng sẽ mang lại cho bạn giá trị cốt lõi cho bạn. Dưới đây là một số lời khuyên sẽ giúp bạn cải thiện ngữ pháp tiếng Anh 

 

Hiểu biết về các khối xây dựng của ngữ pháp 

Như là một bước đầu tiên, điều quan trọng là phải biết các khối xây dựng ngữ pháp khác nhau như danh từ, đại từ, bài viết, tính từ, động từ, trạng từ, giới từ, liên từ và thán từ. Internet là một kho tài liệu đầy đủ các nguồn lực về những kiến thức này nó là một ý tưởng tốt để khai thác và học Tiếng Anh thuật lợi.

Chú ý đến cấu trúc câu

Khi bạn đọc một bài báo hoặc xem một bộ phim, điều quan trọng là phải chú ý đến câu được xây dựng như thế nào. Việc này cũng giúp biến đổi hình thái cấu trúc câu khác nhau và sẽ giúp bạn nói và viết tiếng Anh dễ dàng hơn. 

Thực hành khi bạn có thể 

Bí quyết này thì thường ít được chú trọng tương xứng, tuy nhiên là một người học tiếng Anh, nó là vô cùng quan trọng để bạn có thể nói chuyện bằng Tiếng Anh với bất kỳ lúc nào. Nếu bạn không có các đối tác để thực hành nói tiếng Anh thì hãy cố gắng nói chuyện trước gương với chính mình. Mẹo này không bao giờ có thể được chú trọng tương xứng. Là một người học tiếng Anh, nó là vô cùng quan trọng để bạn có thể nói chuyện bằng tiếng Anh tại bất kỳ cơ hội nào. Nếu bạn không có các đối tác để thực hành với, sau đó cố gắng nói chuyện trước gương.

Thực hành với bài tập ngữ pháp

Vui học tiếng anh

Thực hành ngữ pháp Tiếng Anh

Hãy thử làm nhiều bài tập ngữ pháp khác nhau và tìm ra điểm yếu của bạn. Những bài tập này thì được hỗ trợ nhiều và miễn phí trên Internet. Thực hành thật nhiều sẽ giúp bạn có thể đánh giá một cách chính xác những điểm yếu của bạn và bạn sẽ dần khắc phục được chúng. 

Tìm một người hướng dẫn

Nhiều học viên đã được cải thiện ngữ pháp của họ khi tìm học với một giáo viên chuyên dạy ngữ pháp hoặc làm việc với một người cố vấn. Một người hướng dẫn thậm chí có thể là một người bạn có kỹ  năng ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn bạn. Bạn phải nói chuyện bằng tiếng Anh với người hướng dẫn của bạn và yêu cầu họ chỉ ra sai những lầm nếu có của bạn. Thông tin phản hồi thời gian thực này là rất có lợi trong việc cải thiện ngữ pháp. 

Tham gia một khóa học 

Nhiều sinh viên thấy rằng một khoá học tiếng Anh là cách nhanh nhất để cải thiện ngữ pháp tiếng Anh. Nếu tham gia một chương trình lớp học là khó khăn, sau đó bạn có thể xem xét để tham gia một khóa học trực tuyến, đó là một lựa chọn tuyệt vời.
 
Những bài học ngữ pháp
Mạo từ trong tiếng Anh
Cùng học mạo từ tiếng Anh
Nắm vững ngữ pháp cơ bản và quan trọng 
 
  • Danh từ: là một từ được sử dụng như là tên của một người, địa điểm hay một điều gì đó. Ví dụ: King, Mohan, Sarita, Mumbai, cái bàn...
  • Đại từ: là từ được sử dụng thay cho danh từ. Ví dụ: He, She, It
  • Mạo từ: các mạo từ như "an" "a" "the" đứng trước danh từ
  • Động từ: là từ diễn tả hành động hay xảy ra hoặc chỉ ra một trạng thái. Ví dụ: He talks to Sameer, She sings a song có các động từ là "talk" "sing"
  • Tính từ: là từ mô tả cho danh từ, chỉ trạng thái cảm xúc. Ví dụ: Beautiful house, Tall man
  • Trạng từ: là từ giải nghĩa rõ ràng hơn cho tính từ, động từ hay trạng từ khác. Ví dụ: He runs fast, They fought bravely.
  • Giới từ: là một từ trong đó cho thấy mối quan hệ giữa các danh từ hoặc đại từ và các từ khác trong câu. Ví dụ: The boy is in the room, The book is on the table.
  • Liên từ: Là từ kết nối các vế trong câu giúp câu có ý nghĩa hoàn chỉnh. Ví dụ They reached the station but it was too late. (but). He put on his shoes because he was going for a run.(because)
 
Tham gia học và thực hành với nhiều bài tập ngữ pháp đa dạng để giúp bạn giao tiếp tốt tiếng Anh hơn.

 

Đồng bộ tài khoản