Phân biệt giữa Meet và Get together

 
03/07/2014 14:00

Đó là đêm thứ sáu và bạn có kế hoạch thưởng thức đồ uống cùng với bạn bè. Vậy bạn có thể sử dụng tiếng Anh để giải thích rằng bạn sẽ tham gia với bạn bè của bạn tại quán bar lúc 10 giờ tối như thế nào? 

 
 • A. I will meet my friends at the bar.
 • B. I will get together with my friends at the bar.
 • C. I will meet up with my friends at the bar.
Với cả 3 cách sử dụng trên đều đúng. Tuy nhiên nó thì có sự khác biệt giữa câu A và 2 câu còn  lại 
 
Meet thì thường được sử dụng để nói về địa điểm hoặc thời gian bạn sẽ được cùng gặp gỡ với một người khác (hoặc nhiều người)
Ví dụ: Let’s meet at the library 
        Let’s meet at 5 o’clock.
Ngữ pháp tiếng Anh
Cùng học ngữ pháp Tiếng Anh
 
Hoặc (get together with và meet up with) đều có ý nghĩa tương tự nhau và thể hiện rằng bạn sẽ dành thời gian với bạn bè của bạn với chính con người bạn, đó không phải là bạn sẽ gọi điện cho bạn của bạn hay nói chuyện trực tuyến với bạn của bạn mà bạn thực sự gặp gỡ cùng với họ.
 
Có nhiều người, những người học Tiếng Anh nói rằng học gặp gỡ bạn bè của họ vào tối thứ 6 (they meet their friends on Friday night). Câu này sử dụng sai cho ngữ cảnh vì những người bạn này là những người bạn của bạn, bạn đã từng gặp họ trước đó chứ không phải là những người bạn gặp lần đầu tiên. Khi bạn gặp ai đó lần đầu tiên, bạn có thể nói "Nice to meet you” lần đầu tiên bạn được giới thiệu với một người khác.
 
 • You can meet a person for the first time 
 • You can meet a person at a place
 • You can meet a person at a specific time
 
Ví dụ cách diễn đạt khi sử dụng "meet": tại thời gian cụ thể, nơi chốn hoặc lần đầu gặp mặt
vui học ngữ pháp
Vui học ngữ pháp Tiếng Anh

Tham khảo ví dụ: 

 • I meet my family: sai - vì bạn đã biết về gia đình bạn trước đó
 • I get together with my family: đúng -  bạn có kế hoạch dành thời gian với họ
To meet = đoàn tụ ở một nơi cụ thể (tại thời điểm cụ thể)
 
 • I can’t leave work early, so I’ll just meet you at the bar. (Tôi không thể rời bỏ công việc sớm, vì vậy tôi sẽ chỉ gặp các bạn tại quầy bar.) 
To meet = được giới thiệu với một người nào đó lần đầu tiên
 • Jack doesn’t want us to meet his girlfriend, so we don’t know if she’s real or imaginary.(Jack không muốn chúng ta gặp bạn gái của cậu ấy, vì vậy chúng ta không biết rằng cô ấy là thật hay tưởng tượng. )
To meet up = Lập kế hoạch để được gặp gỡ ai đó
 • Can we meet up tomorrow to go over the new contract?(Chúng ta có thể gặp gỡ vào ngày mai để bàn về các hợp đồng mới? )
To get together = Lập kế hoạch cùng ai đó để dành thời gian với họ
 
 • I haven’t seen you for months! Let’s get together for coffee.(Đã nhiều tháng tôi chưa được gặp bạn ! Chúng ta hãy cùng nhau uống cà phê. )
Get-together = (noun) một cuộc gặp gỡ nhỏ không chính thức hoặc hội họp
 • Let’s have a get-together at my place tonight.(Chúng ta hãy gặp mặt ở chỗ tôi tối nay.)

Đồng bộ tài khoản