Làm thế nào để luyện phát âm Tiếng Anh ?

 
20/06/2014 11:50

Phát âm tiếng Anh có thể là khó khăn với nhiều người học Tiếng Anh, tuy nhiên, nó là rất quan trọng để có cách phát âm rõ ràng. Sự hoàn hảo là không cần thiết, nhưng cần phải phát âm tiếng Anh rõ ràng. Sau tất cả, nó không quan trọng là bạn thông hiểu ngữ pháp nhiều như thế nào và từ vựng của bạn phong phú bao nhiêu mà là cách bạn có thể nói, phát âm và sử dụng những tài nguyên đó thích hợp để mọi người có thể hiểu được là bạn muốn nói gì.

Vì vậy, làm thế nào bạn có thể cải thiện phát âm tiếng Anh của bạn? Hãy thực hiện theo các bước sau đây:

1. Xác định một kết quả rất cụ thể mà bạn muốn

Để cải thiện, bạn phải có một mục tiêu rất rõ ràng. Mục tiêu chung như "Tôi muốn cải thiện tốt hơn cách phát âm tiếng Anh" không có quyền lực. Bạn cần một mục tiêu rất cụ thể. Ví dụ, chọn diễn viên người Mỹ yêu thích của bạn hoặc nữ diễn viên nào mà bạn thích và quyết định nói giống như họ. Mục tiêu của bạn có thể là, "Tôi sẽ nói chuyện giống hệt như George Clooney". Mục tiêu này được xác định cụ thể vì vậy nó có động lực mạnh hơn rất nhiều.

2. Chọn giới hạn thời gian luyện tập

Phát âm Tiếng Anh hiệu quả qua xem phim

Luyện phát âm Tiếng Anh hiệu quả qua phim

Mục tiêu là bất lực mà không có một thời gian giới hạn. Bạn phải chọn một ngày cụ thể khi nào bạn sẽ đạt được mục tiêu phát âm của bạn. Mục tiêu của bạn, do đó, có thể là: "Tôi sẽ nói chuyện giống hệt như George Clooney sau 3 tháng luyện tập" chẳng hạn

3. Tìm nhiều lý do thuyết phục để hướng tới đạt mục tiêu mà bạn đã đề ra

Đó là không đủ để có một mục tiêu. Bạn phải thực hiện được mục tiêu đó với cảm xúc và động lực mạnh mẽ. Bạn phải có lý do rất mạnh mẽ .. một danh sách dài. Vì vậy, bạn cần phải động não. Hãy tưởng tượng tất cả những lợi ích mà bạn sẽ nhận được nếu bạn thành công với việc phát âm tuyệt vời. Ngoài ra, hãy tưởng tượng tất cả các kết quả khủng khiếp nếu bạn thất bại trong việc luyện phát âm. Hai kết quả này sẽ cho thêm bạn động lực luyện tập nhiệt huyết hơn.

Danh sách của bạn có thể bao gồm:

  • Tôi sẽ có được một công việc tuyệt vời và làm rất nhiều tiền bởi vì lời nói tiếng Anh của tôi rất tốt!
  • Tôi có thể tự tin giao tiếp với người bạn xứ mà không phải tự ti về khả năng phát âm của mình
  • Tôi có thể đi du lịch nước ngoài một cách thoải mái vì có thể giao tiếp với mọi người xung quanh...

Điều quan trọng cần làm là để tìm thấy những lý do đó là mạnh mẽ cho bạn. Phóng đại chúng. Hãy tưởng tượng những kết quả tốt nhất có thể!

4. Nào bắt đầu thực hiện

Luyện phát âm tiếng Anh

Luyện phát âm Tiếng Anh chuẩn

Bạn có một mục tiêu là luyện phát âm tiếng Anh chuẩn. Bạn có một thời hạn bắt buột phải hoàn thành mục tiêu này. Bạn có một danh sách dài các lý do hấp dẫn nếu kết quả đạt được thành công. Bây giờ là lúc phải hành động. Tạo ra một kế hoạch hành động lớn. Tham khảo các bước sau đây:

  • Mua một vài bộ phim có diễn viên yêu thích của bạn.
  • Mỗi ngày, xem một cảnh của bộ phim. Tự luyện nói một vài lần với phụ đề ... và lắng nghe cẩn thận ngữ điệu của diễn viên (tăng, giảm, và nhịp điệu).
  • Tiếp theo, quay lại và thực hiện luyện tập theo một câu. Tạm dừng và lặp lại cách phát âm của diễn viên. Lặp lại chính xác ngữ âm, ngữ điệu, cảm xúc...
  • Ngoài ra, lặp lại theo từng cử chỉ của diễn viên. Di chuyển cơ thể của bạn chính xác như họ làm. Thể hiện nét mặt, tư thế của họ một cách chính xác. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của bạn là để nhìn, hành động, và nói chính xác như họ. Thực hiện theo thời khóa biểu này trong 20-30 phút mỗi ngày.

5. Kiểm tra lại khả năng của bạn

Sau một vài tháng sử dụng cách luyện tập trên, đó là thời gian để đo lường chính mình. Thực hiện nói một vài cảnh trong một bộ phim với diễn viên của mình trong đó. Sau đó dừng lại và thu âm bài luyện phát âm của bạn. Sau đó lắng nghe cả hai và so sánh giữa cách phát âm của bạn với diễn viên yêu thích tìm những điểm khác nhau để tùy chỉnh và hướng đến các bước luyện tập tốt hơn.

Jenny Nguyễn (Englishfuncast)

Đồng bộ tài khoản