Khóa Học Võ

Khóa Học Võ
8 10 278
Võ thuật là môn học rộng lớn, thâm sâu, có tính khoa học, nghệ thuật, giáo dục văn hoá truyền thống… Võ là khoa học, nghệ thuật vì võ dạy cho con người phương pháp rèn luyện sức khoẻ, phát triển sức mạnh, ngăn ngừa bệnh tật, theo khoa học giáo dục thể chất trong một nghệ thuật thần kỳ nuôi dưỡng tinh - khí - thần và nghệ thuật tự vệ, chiến đấu.
  • » Xem thêm
    • Khoa học võ thuật đích thực có các nguyên lý cấu thành và liên hệ mật thiết với những khoa học tương cận như vật lý học, sinh học, y học, quân sự…Tham gia các lớp học Võ thuật để rèn luyện sức khỏe, tư duy và tự vệ cho bản thân.
Hiển thị 1-11 trên 11 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản