Báo cáo phân tích tài chính

 
09/07/2014 11:35
Phân tích báo cáo tài chính tất nhiên là mục đích cơ bản của việc chuẩn bị báo cáo tài chính. Ai sẽ nhìn báo cáo tài chính của bạn sẽ có thêm tự động thực hiện một số hình thức phân tích.
 
 • Ngân hàng của bạn sẽ nhanh chóng phân tích chúng để xác định khả năng bạn hoàn trả lại các khoản vay. 
 • Nhà đầu tư của bạn sẽ luôn luôn thực hiện một phân tích báo cáo tài chính để xác định xem doanh nghiệp của bạn là một nơi đầu tư tốt hoặc cho dù bạn đã được thực hiện theo kế hoạch. 
 • Các nhà cung cấp của bạn sẽ phân tích báo cáo tài chính để xác định sự xứng đáng và tín dụng của bạn là tin cậy.
Điều quan trọng cần nhớ là: tất cả mọi người nhìn vào báo cáo tài chính của bạn sẽ tiến hành phân tích báo cáo tài chính trong dạng này hay dạng khác. Đó là lý do tại sao báo cáo của bạn cần phải được chính xác và trung thực nhất có thể. Có rất nhiều phương thức phân tích, tuy nhiên có ba phân tích chính bạn cần phải thực hiện như sau: 

1. Thực tế so với hiệu suất dự kiến 

Báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính

Bạn đã lập kế hoạch kinh doanh đáng kể trước khi bạn bắt đầu kinh doanh (và bạn có thể cập nhật nó cho các ngân hàng, các nhà đầu tư, hoặc nhà cung cấp), hoàn thành với báo cáo tài chính theo mẫu chuyên nghiệp (dù thô). Vì vậy, sau khi doanh nghiệp của bạn đang hoạt động, bạn sẽ cần phải so sánh hiệu suất của bạn (từ báo cáo tài chính hiện tại ) so với hiệu suất dự kiến ​​của bạn. Phân tích báo cáo tài chính này nên được thực hiện theo mục hàng. Nếu bạn đã có doanh số bán hàng ít hơn so với kế hoạch ... bạn nên biết hoặc tìm hiểu tại sao. Nếu có chi phí là lớn hơn so với kế hoạch ... một lần nữa, bạn nên biết và tìm hiểu nguyên nhân.
 
Từng đồng tiền bạn nhận được và mỗi chi phí đều phải xuất hiện trên báo cáo tài chính của bạn, các giá trị tiền đó là khác với những gì bạn có kế hoạch nên được phân tích. Điều này là cực kỳ quan trọng vì bạn có thể cần phải thay đổi kế hoạch của bạn. Bạn có thể sử dụng một nhóm cố vấn vì nó cung cấp cho bạn một nơi mà bạn có thể thảo luận về các thông tin, ý tưởng, và những thay đổi có thể có trong kế hoạch sắp tới.

2.  Phân tích xu hướng

Phân tích tài chính

Phân tích xu hướng kinh doanh

Bằng cách so sánh báo cáo tài chính hiện hành để báo cáo tài chính trước đó bạn có thể xem lĩnh vực kinh doanh của bạn đã thay đổi và thay đổi bao nhiêu. Sau đó, bạn cần phải xác định lý do tại sao lại có sự thay đổi đó dù nó là tích cực hay tiêu cực: 
 
 • Xu hướng bán hàng đang tăng?
 • Xu hướng chi phí đang giảm?
 • Xu hướng lợi nhuận đăng tăng?
 • Dòng tiền của bạn có được cải thiện hay không?
Đây là những điều bạn sẽ muốn xem xét trong phân tích báo cáo tài chính của xu hướng.  Như trước khi "phân tích hiệu suất", bạn cần phải phân tích mục báo cáo tài chính của bạn bằng cách mục hàng để xác định xu hướng ... và không ngại thay đổi kế hoạch của bạn nếu bạn thấy một xu hướng mới đang nổi lên. 

3. So sánh công nghiệp 

Phân tích này không chỉ là một so sánh hiệu quả kinh doanh của bạn với những người khác trong ngành công nghiệp của bạn mà còn là tiêu chuẩn cho ngân hàng của bạn, nhà đầu tư của bạn, nhóm tư vấn của bạn hay thậm chí bản thân mình. Những so sánh này thường được thực hiện dưới hình thức tài chính "tỷ lệ". 
 
Đây là một vài tỷ lệ tài chính phổ biến cho phân tích: 
 
 • Tỷ lệ hiện tại - Đây là một trong các bài kiểm tra được sử dụng rộng rãi nhất của sức mạnh tài chính và được tính bằng cách chia tài sản hiện tại của nợ ngắn hạn. Tỷ lệ này được sử dụng để xác định xem doanh nghiệp của bạn có khả năng để có thể trả các hóa đơn của mình. Rõ ràng, một tỷ lệ chấp nhận được tối thiểu là 1:1; nếu không công ty của bạn sẽ được dự kiến ​​sẽ trả các hóa đơn đúng hạn. Tỷ lệ 2:1 là nhiều hơn nữa chấp nhận được nó là biểu hiện tốt hơn. 
 • Số thanh toán nhanh - Điều này đôi khi được gọi là tỷ lệ "axit thử nghiệm" bởi vì nó tập trung duy nhất vào các tài sản lưu động của doanh nghiệp. Nó được tính bằng cách chia tổng tiền mặt và khoản phải thu và nợ ngắn hạn. Nó không bao gồm hàng tồn kho hoặc bất kỳ tài sản hiện hành khác có thể có tính thanh khoản có vấn đề. 
 • Vốn làm việc - ngân hàng đặc biệt, xem tính toán này rất chặt chẽ vì nó đề hơn với dòng tiền hơn là chỉ một tỷ lệ đơn giản. Vốn làm việc bằng tài sản ngắn hạn trừ đi nợ ngắn hạn. Khá thường xuyên mà ngân hàng sẽ buộc số lượng phê duyệt khoản vay của bạn để yêu cầu vốn lưu động tối thiểu. 

Đánh giá các chỉ số tài chính

Đánh giá các tỉ số tài chính

 • Quay hàng tồn kho - Không phải tất cả các doanh nghiệp có hàng tồn kho mà cần phải được quan tâm và nếu đó là tình hình của bạn, bạn có thể bỏ qua tỷ lệ này. Tỷ lệ này cho bạn biết nếu hàng tồn kho của bạn được chuyển qua đủ nhanh được tính bằng cách chia doanh thu thuần của hàng tồn kho trung bình của bạn. Nếu bạn lo lắng về hàng tồn kho của bạn, sau đó bạn chắc chắn nên xem tỷ lệ này một cách cẩn thận khi so sánh nó với hướng dẫn ngành công nghiệp. 
 • Tỷ lệ đòn bẩy - Đây là một trong những phân tích được sử dụng bởi các ngân hàng để xác định xem doanh nghiệp của bạn là tín dụng xứng đáng. Về cơ bản nó cho thấy mức độ kinh doanh của bạn dựa trên nợ để tiếp tục hoạt động. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia tổng nợ phải trả (tổng tài sản trừ đi tổng nợ phải trả). Rõ ràng, tỷ lệ này cao hơn là nguy hiểm, nó buột phải mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp của bạn. Đây thường là tính toán của một nhà cung cấp để doanh nghiệp của bạn sẽ thực hiện trước khi mở rộng tín dụng cho bạn.

Jenny Nguyễn (Theo Filomeno)

 

Đồng bộ tài khoản