Hướng dẫn lập kế hoạch Marketing hiệu quả

 
26/06/2014 11:38

Tiếp thị là một phần quan trọng của thành công kinh doanh. Bạn cần phải quyết định khách hàng mục tiêu. Bạn cần phải biết cách làm thế nào để tiếp cận và giành chiến thắng khách hàng mới. Bạn cần phải chắc chắn rằng bạn chăm sóc tốt cho khách hàng hiện tại và họ cảm thấy hạnh phúc. Bạn cần có kế hoạch để xem xét và cải thiện tất cả mọi thứ để tiếp tục vận hành và phát triển doanh nghiệp. Kế hoạch Marketing của bạn sẽ là tài liệu tham khảo hữu dụng giúp bạn có cơ sở để thực hiện chiến lược Marketing của bạn. Nó đặt ra những mục tiêu rõ ràng và giải thích làm thế nào bạn sẽ đạt được chúng. Có lẽ đó là quan trọng nhất giúp bạn biết được làm thế nào rằng bạn có thể đảm bảo kế hoạch của bạn trở thành hiện thực. Hãy nhớ rằng Marketing sẽ không đảm bảo về doanh số bán hàng của bạn nhưng bằng cách áp dụng một kế hoạch nghiên cứu cụ thể, mạch lạc bạn sẽ có cơ hội tốt hơn việc xây dựng phát triển lâu dài, mối quan hệ có lợi cho doanh nghiệp của bạn.

 Hướng dẫn sau đây đưa ra các lĩnh vực quan trọng cần xem xét và những gì một kế hoạch Marketing hiệu quả cần có.

 • Tóm tắt và giới thiệu kế hoạch Marketing
 • Phân tích bên ngoài và nội bộ cho kế hoạch Marketing của bạn
 • Mục tiêu Marketing của bạn
 • Lập kế hoạch chiến thuật Marketing của bạn
 • Thực hiện kế hoạch Marketing của bạn

I. TÓM TẮT VÀ GIỚI THIỆU KẾ HOẠCH MARKETING

Kế hoạch tiếp thị của bạn nên bắt đầu với một bản tóm tắt. Tóm tắt nhanh tổng quan về những điểm chính của kế hoạch. Mặc dù tóm tắt xuất hiện ở phần đầu của kế hoạch, bạn nên viết nó cuối cùng. Viết tóm tắt là cơ hội tốt để kiểm tra xem kế hoạch của bạn có ý nghĩa và rằng bạn không bỏ lỡ bất cứ điểm quan trọng nào. Chiến lược kinh doanh đó là một ý tưởng tốt để giới thiệu phần chính của kế hoạch cùng với một lời nhắc nhở của chiến lược kinh doanh tổng thể của bạn, bao gồm:

 • Những gì doanh nghiệp của bạn kinh doanh (nhiệm vụ kinh doanh của bạn)
 • Mục tiêu kinh doanh quan trọng của bạn
 • Chiến lược rộng của bạn để đạt được những mục tiêu

Điều này giúp đảm bảo rằng kế hoạch Marketing của bạn, chiến lược Marketing và chiến lược kinh doanh tổng thể của bạn tất cả làm việc cùng nhau. Ví dụ, giả sử lược kinh doanh của bạn dựa vào việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ. Chiến lược và kế hoạch Marketing của bạn sẽ cần phải đưa vào tài khoản, nhắm mục tiêu khách hàng đánh giá cao về chất lượng, quảng bá sản phẩm của bạn theo những cách giúp xây dựng hình ảnh như vậy.

II. PHÂN TÍCH YẾU TỐ BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI CỦA KẾ HOẠCH

Sự hiểu biết về môi trường hoạt động kinh doanh của bạn là một phần quan trọng của việc lập kế hoạch và sẽ cho phép bạn phân biệt các mối đe dọa và cơ hội kết hợp với khu vực kinh doanh của bạn. Một phân tích tháp chuông sẽ giúp bạn xác định các cơ hội và các mối đe dọa trong thị trường của bạn:

 • Các yếu tố xã hội như thay đổi thái độ và lối sống, dân số già
 • Yếu tố công nghệ như vật liệu mới và sử dụng ngày càng tăng của Internet
 • Yếu tố kinh tế như lãi suất, tỷ giá và sự tự tin của người tiêu dùng
 • Yếu tố môi trường như thay đổi kỳ vọng của khách hàng, nhà quản lý và nhân viên phát triển bền vững
 • Yếu tố chính trị như những thay đổi về thuế, các mối quan hệ kinh doanh, hỗ trợ cấp cho các doanh nghiệp
 • Yếu tố pháp lý như thay đổi luật lao động, hoặc cách khu vực của bạn được quy định
 • Các yếu tố đạo đức như các tiêu chuẩn đạo đức và luân lý chính sách và thực tiễn quản lý

Phân tích SWOT

Phân tích SWOT

Bạn cũng cần phải hiểu thế mạnh nội lực của riêng bạn và điểm yếu. Ví dụ, những thế mạnh chính của một doanh nghiệp mới có thể là một sản phẩm gốc và nhân viên nhiệt tình. Các điểm yếu có thể là thiếu một cơ sở khách hàng hiện có và nguồn lực tài chính hạn chế. Một phân tích SWOT kết hợp các phân tích bên ngoài và nội bộ để tổng hợp điểm mạnh của bạn, điểm yếu, cơ hội và thách. Bạn cần phải tìm kiếm cơ hội để kết hợp với thế mạnh. Bạn cũng cần phải quyết định phải làm gì về mối đe dọa đến doanh nghiệp của bạn và làm thế nào bạn có thể khắc phục những điểm yếu quan trọng. Ví dụ, phân tích SWOT của bạn có thể giúp bạn xác định các khách hàng tiềm năng nhất để nhắm mục tiêu. Bạn có thể quyết định nhìn vào cách sử dụng Internet để tiếp cận khách hàng. Và bạn có thể bắt đầu để điều tra cách đầu tư bổ sung để khắc phục điểm yếu tài chính của bạn.

III. TIÊU MARKETING CỦA BẠN

Mục tiêu marketing

Mục tiêu Marketing

Mục tiêu tiếp thị của bạn phải dựa trên sự hiểu biết điểm mạnh và điểm yếu của bạn, và môi trường kinh doanh bạn hoạt động, điều này cũng cần gắn với chiến lược kinh doanh tổng thể của bạn. Ví dụ, giả sử tiêu kinh doanh của bạn bao gồm tăng doanh số bán hàng của 10 phần trăm trong năm tới. Mục tiêu tiếp thị của bạn có thể bao gồm nhắm mục tiêu một thị trường mới đầy hứa hẹn để giúp đạt được sự tăng trưởng này.

Mục tiêu luôn luôn nên SMART:

 • Cụ thể - ví dụ, bạn có thể thiết lập một mục tiêu nhận được mười khách hàng mới.
 • Đo lường - bất cứ mục tiêu của bạn là gì, bạn cần phải có cách kiểm tra xem bạn đã đạt đến hay không khi bạn xem xét kế hoạch của bạn.
 • Đạt được - bạn phải có các nguồn lực bạn cần để đạt được mục tiêu. Các nguồn lực quan trọng thường là người và tiền bạc.
 • Thực tế - mục tiêu nên thực tế, không xây dựng mục tiêu quá mức của bạn bởi vì họ là không hợp lý.
 • Giới hạn thời gian - bạn nên thiết lập một thời hạn để đạt được mục tiêu. Ví dụ, bạn có thể nhằm mục đích để có được mười khách hàng mới trong vòng 12 tháng tới.

IV. CHIẾN THUẬT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH MARKETING CỦA BẠN

Chiến thuật thực hiện

Kế hoạch Marketing và chiến thuật thực hiên

Một khi bạn đã quyết định những mục tiêu Marketing của bạn, và chiến lược đáp ứng chúng, bạn cần phải có kế hoạch làm thế nào bạn sẽ làm cho các chiến lược thành hiện thực.

Nhiều doanh nghiệp tìm thấy nó hữu ích để suy nghĩ về 4P:

 • Product (Sản phẩm) - những gì sản phẩm của bạn cung cấp mà khách hàng của bạn cảm thấy có giá trị và làm thế nào bạn nên thay đổi sản phẩm của bạn để đáp ứng nhu cầu khách hàng.
 • Pricing (Giá cả) - ví dụ, bạn có thể nhắm mục đích đơn giản là để phù hợp với đối thủ cạnh tranh, hoặc tính giá cao cho một sản phẩm và dịch vụ chất lượng. Bạn có thể phải chọn một trong hai để làm cho doanh số bán hàng tương đối ít lợi nhuận cao, hoặc bán nhiều hơn nhưng với lợi nhuận đơn vị thấp hơn. Hãy nhớ rằng một số khách hàng có thể tìm kiếm một mức giá thấp để đáp ứng ngân sách của họ, trong khi những người khác có thể xem một mức giá thấp như một dấu hiệu của mức chất lượng thấp.
 • Place (Địa điểm) - làm thế nào xác định nơi bạn sẽ bán các sản phẩm cho khách hàng. Điều này có thể bao gồm sử dụng các kênh phân phối khác nhau. Ví dụ, bạn có thể bán qua Internet hoặc thông qua các nhà bán lẻ bán.
 • Promotion (Khuyến mãi) - cách bạn tiếp cận khách hàng của bạn và khách hàng tiềm năng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng quảng cáo, PR, thư trực tiếp và bán hàng cá nhân.

Đối với một cách tiếp cận toàn diện hơn, bạn có thể mở rộng chiến lược này với kế hoạch 7P

 • People(Con người) - ví dụ, bạn cần phải đảm bảo rằng nhân viên của bạn được đào tạo đúng.
 • Processes (Quy trình) - quy trình đúng sẽ đảm bảo rằng bạn cung cấp một dịch vụ phù hợp với khách hàng của bạn.
 • Physical evidence (Cơ sở hạ tầng) - sự xuất hiện của nhân viên và cơ sở của bạn có thể ảnh hưởng đến cách khách hàng nhìn thấy doanh nghiệp của bạn. Thậm chí chất lượng thủ tục giấy tờ, chẳng hạn như hoá đơn, làm nên một sự khác biệt.

V. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH MARKETING CỦA BẠN

Kế hoạch Marketing bạn cần phải làm nhiều hơn là chỉ nói những gì bạn muốn xảy ra. Nó phải mô tả từng bước cần thiết để đảm bảo rằng nó sẽ xảy ra. Do đó, kế hoạch nên bao gồm một lịch trình nhiệm vụ trọng tâm. Điều này đặt ra những gì sẽ được thực hiện và khi nào. Tham khảo lịch trình càng nhiều càng tốt để tránh mất tầm nhìn mục tiêu của bạn theo khối lượng công việc hàng ngày. Nó cũng cần đánh giá những nguồn lực mà bạn cần. Ví dụ, bạn có thể cần phải suy nghĩ về những gì bạn cần tài liệu quảng cáo, và liệu họ có cần phải được phân phối kỹ thuật số (qua email hoặc từ trang web của bạn). Bạn cũng có thể cần phải xem xét bao nhiêu thời gian để bán cho khách hàng cho dù bạn có đủ nhân viên bán hàng. Chi phí của tất cả mọi thứ trong kế hoạch cần phải được được hoạch toán trong ngân sách. Nếu tài chính của bạn còn hạn chế, kế hoạch của bạn sẽ cần phải có một tài khoản. Không tuyên truyền các hoạt động Marketing của bạn quá mỏng - nó thì tốt hơn để chọn một số ít và làm cho hầu hết trong số họ. Bạn cũng có thể muốn liên kết ngân sách tiếp thị của bạn để dự báo doanh số bán hàng của bạn. kiểm soát Cũng như đặt ra lịch trình, kế hoạch cần phải được kiểm soát. Bạn cần một cá nhân chịu trách nhiệm thúc đẩy việc công việc. Một kế hoạch tốt và ngân sách nên làm cho nó dễ dàng để theo dõi tiến độ. Khi mọi thứ hoạt động chậm tiến độ, hoặc chi phí tràn ngập, bạn cần phải sẵn sàng để làm điều gì đó điều chỉnh nó cho thích ứng với kế hoạch của bạn.

Theo thời gian, bạn cần phải dừng lại và xem xét lại kế hoạch làm việc. Những gì bạn có thể học hỏi từ những sai lầm của bạn? Làm thế nào bạn có thể sử dụng những gì bạn biết để thực hiện một kế hoạch tốt hơn cho tương lai?

 

Jenny Nguyễn (Rightsourcemarketing)

Đồng bộ tài khoản