Kế toán viên và những kỹ năng cần có

 
24/06/2014 10:27

Cho dù mơ ước của bạn là được làm việc cho một công ty, tập đoàn lớn hay quyết định tư ra kinh doanh riêng thì kế toán vẫn đang có nhu cầu rất cao. Tất cả các loại hình doanh nghiệp từ từ nhân cho đến nhà nước, tập đoàn đa quốc gia đều cần kế toán và sự giúp đỡ trong sổ sách cũng như các nhiệm vụ tài chính khác. Là một kế toán viên, bạn cần phải cung cấp thông tin tài chính cho cấp quản lý và hỗ trợ ra các quyết định khác bằng cách phân tích dữ liệu tài chính, chuẩn bị báo cáo dựa trên những phát hiện của bạn. Kế toán tài chính cung cấp một cái nhìn tổng quan tuyệt vời của kế toán cho các doanh nghiệp. Mặc dù ai cũng có thể trở thành một kế toán viên, tuy nhiên giỏi và đam mê toán học là một thành phần quan trọng để phân tích đúng dữ liệu tài chính và đưa ra các quyết định thực tế dựa trên thông tin này. Nếu bạn thích toán học, trở thành một kế toán có thể là một lựa chọn nghề nghiệp tuyệt vời dành cho bạn.

Khối lượng công việc điển hình

Mô tả công việc kế toán

Mô tả công việc kế toán

Kế toán viên là người chịu trách nhiệm về tất cả những gì đã làm với tình hình tài chính của một công ty. Trong khi một nhân viên giữ sổ sách chỉ tập trung vào theo dõi dòng tiền, thì bạn với vai trò là một kế toán viên bạn cần phải đánh giá các xu hướng tài chính và kiến ​​nghị, phản ánh về lợi ích tốt nhất của công ty trong khi theo nhiều dõi luật định chi phối các quyết định tài chính của công ty bạn.

Điều đó có nghĩa là hàng trăm nhiệm vụ sẽ được giao một kế toán viên điển hình, nhưng phổ biến và quan trọng trong các nhiệm vụ thường kỳ của một kế toán viên bao gồm:

  • Chuẩn bị, kiểm tra và phân tích hồ sơ tài chính, báo cáo, và các báo cáo khác. Là một kế toán viên, bạn cần phải đánh giá tính chính xác của các báo cáo này và đảm bảo rằng nó phù hợp với công ty của bạn và các tiêu chuẩn pháp lý được đặt ra.
  • Tính thuế nợ của doanh nghiệp, chuẩn bị khai thuế một cách chính xác và kịp thời.
  • Phân tích kinh doanh cho các xu hướng tài chính và địnhh kế hoạch dự án tài chính trong tương lai của công ty dựa trên thông tin này. Cấp quản lý có thể sử dụng dự án của bạn để đưa ra quyết định kinh doanh quan trọng có ảnh hưởng đến toàn bộ công ty.
  • Tạo ra và duy trì ngân sách cho mỗi bộ phận trong công ty. Là một kế toán viên, bạn cũng phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các ngân sách được theo sau trên một cơ sở hàng quý. Thông thường, các báo cáo được tạo ra để theo dõi và phân bổ cho phù hợp cho mỗi bộ phận, mỗi thời gian cụ thể.
  • Kế toán viên cũng chịu trách nhiệm hỗ trợ các nhân viên khác có liên quan như kế toán sổ sách và thư ký. Đây là những người thường thu thập và cung cấp các dữ liệu tài chính mà bạn cần để tổng hợp đưa ra quyết định kinh doanh hợp lý cho công ty.

Hãy nhớ rằng có rất nhiều mô tả công việc này gắn liền với môi trường doanh nghiệp. Nhiều kế toán viên cũng thành công bằng cách mở công ty riêng của họ mà làm việc với các doanh nghiệp nhỏ. Các công ty này muốn tiết kiệm chi phí nên không thuê kế toán thường niên mà sẽ tìm đến các công ty dịch vụ kế toán để thực hiện các điều khoản liên quan về khai báo thuế hay kiểm toán thường niên. Đây cũng làm một hình thức hay đáp ứng nhu cầu cho bên cần dịch vụ kế toán.

Kỹ năng và công cụ

Nghiệp vụ kế toán

Nghiệp vụ kế toán

Kế toán viên cần dựa vào một loạt các công cụ và được đào tạo để hoàn thành công việc hàng ngày. Như đã đề cập, kỹ năng toán học là một thành phần mạnh mẽ để trở thành một kế toán. Nếu bạn không phải là thần đồng toán học, không cần phải lo lắng. Bắt đầu từ số học để tăng cường các các kỹ năng toán học của bạn. Nó cũng giúp để bạn hiểu cách thức làm thế nào các doanh nghiệp hoạt động. Vì bạn sẽ được kiến ​​nghị cho các CEO và giám đốc điều hành khác, một kế toán viên chuyên nghiệp cần hiểu được nhu cầu và động lực đằng sau bất kỳ doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm một chút hiểu biết cơ bản về tiếp thị, nguồn nhân lực và sản xuất. Bằng cách hiểu về những khâu và chức năng khác nhau của các bộ phận trong công ty, bạn đang ở trong một vị trí tốt hơn để đưa ra khuyến cáo rằng bạn thực sự hữu ích cho công ty chứ không phải chỉ đơn giản là chỉ là người nói về "con số".

Mỗi doanh nghiệp đều cần một kế toán. Đây là một nghề luôn luôn có nhu cầu cao và thu nhập rất tốt khi bạn đã trở nên có kinh nghiệm làm việc với các công ty lớn. Bởi sự hiểu biết các yêu cầu trở thành kế toán cũng như nhiều kỹ năng và công cụ cần thiết trên cơ sở hàng ngày, bạn có lợi thế hơn các ứng cử viên tiềm năng khác, những người đã không dành thời gian để hiểu sự lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn này. Hãy bắt đầu thực hành và học tập để gặt hái nhiều thành công với nghề nghiệp có nhiều cơ hội phát triển này.

 

Jenny Nguyễn (CFO)

Đồng bộ tài khoản