Những kỹ năng cần thiết cho nhà quản lý nhân sự

 
25/06/2014 15:43

Quản lý nguồn nhân lực giúp các nhà quản lý khác đối phó với các vấn đề và thách thức liên quan đến con người . Đôi khi, các nhà quản lý nhân sự sẽ là người tư vấn cho những người khác cách tốt nhất để xử lý một tình huống. Mặc khác, cán bộ quản lý nhân sự làm việc thông qua liên hệ trực tiếp với người lao động. Bộ phận nhân sự cũng là nơi chịu trách nhiệm cho chính quyền lợi, tuyển dụng, bồi thường, đào tạo, an toàn lao động và phúc lợi của nhân viên.

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp cho quản lý

Giao tiếp hiệu quả với nhân viên 

Quản lý nhân sự phải thể hiện mình bằng kỹ năng giao tiếp tự tin cả nói và viết . Bạn hành các chính sách, ghi nhớ và truyền thông cho nhân viên là ví dụ cho kỹ năng giao tiếp thông qua văn bản của các bộ quản lý nhân sự. Các kỹ năng giao tiếp quan trọng nhất đối với một người quản lý nhân sự là khả năng lắng nghe với sự đồng cảm. Thông thường, cán bộ quản lý nhân sự xử lý vấn đề với các nhân viên cả về vấn đề công việc và con người. Một các bộ quản lý nhân sự cần phải không ngừng trau dồi kiến thức, sự hiểu biết các vấn đề trước khi có định hướng giải quyết nó. Thông qua kỹ năng giao tiếp mềm mỏng bạn sẽ nhận được lòng tin từ nhân viên của bạn.

Kỹ năng kinh doanh

Kỹ năng kinh doanh của quản lý nhân sự

Hoạch định chiến lược kinh doanh

Là một nhà quản lý, một chuyên gia nhân sự phải có ngân sách, mục tiêu, mục đích và nhân lực cần quản lý. Bạn cũng cần phải có những kỹ năng kinh doanh nhất định để tìm hiểu làm thế nào phân bổ nguồn nhân lực phù hợp với chức năng và năng lực của nhân viên, phù hợp với kế hoạch chiến lược của công ty để đưa công ty phát triển về phía trước. Điều này bao gồm sự hiểu biết rộng về cách các bộ phận khác làm việc, và làm thế nào đo lường hiệu suất làm việc những bộ phận đó. Nó cũng có nghĩa là người quản lý nhân sự phải biết làm thế nào để đóng góp vào kế hoạch của công ty thông qua biên chế, đào tạo và phát triển và kiểm soát các khu vực khác dưới sự ảnh hưởng của mình.

Hiểu nhân viên

Quản lý nhân sự phải thấu hiểu nhân viên của bạn, cách nhìn nhận và đánh giá nhân viên không chỉ thông qua công việc của anh ta mà còn là tính cách, những kỹ chi hoạt động phi ngôn ngữ. Đây là một kỹ năng mềm, và phát triển nó cần có thời gian. Cuối cùng, kỹ năng này có thể giúp xác định xem một người nhân viên là tốt và thành thật có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc hay anh ta chỉ đang đối phó với những yêu cầu và thực hiện nó vì mục đích trước mắt.

Ý thức về sự công bằng

Quản lý nhân sự hiệu quả

Điều hành nhân sự hiệu quả

Bằng nhiều cách, người quản lý nhân sự phải là một người công tâm của tổ chức. Cân bằng các mục tiêu của công ty với nhu cầu của những người làm việc ở đó. Đôi khi, có nghĩa là ủng hộ cho người lao động, và lần khác nó có nghĩa là thực thi các quy định của công ty. Dù bằng cách nào, người quản lý nhân sự xem xét những gì là công bằng, và những gì là phù hợp với thực tiễn của công ty và quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Kỹ năng tổ chức

Quản lý nhân sự phải giữ các tập tin và hồ sơ tổ chức và phù hợp với yêu cầu pháp lý. Ngoài ra, quản lý nhân sự cũng phải tuân theo một cách tiếp cận có hệ thống trật tự khi làm việc thông qua các vấn đề, hoặc khi điều tra vấn đề này. Bạn phải có kỹ năng quản lý thời gian của chính mình cũng như ứng phó với các nhiệm vụ khác nhau như tuyển dụng cho một vị trí quan trọng, thương lượng một kế hoạch lợi ích và làm việc thông qua một khoản phí. Ở các công ty tư nhân giúp tăng hiệu quả của nhà quản lý và nó tăng cường khả năng để xử lý nhiều vấn đề cùng một lúc.

Jenny Nguyễn (Careerprofiles)

Đồng bộ tài khoản