Phát triển đội ngũ quản lý của bạn

 
26/06/2014 16:49

Tất cả các doanh nghiệp cần có một số kỹ năng để có thể tồn tại và phát triển. Là chủ sở hữu của một doanh nghiệp nhỏ có khả năng là bạn sẽ được kêu gọi để thực hiện một số vai trò cần thiết. Có thể bạn sẽ thấy rằng bạn thì đảm nhận tốt hơn ở một số vai trò so với những người khác. Nếu muốn công việc kinh doanh của bạn phát triển đạt đến một giai đoạn yêu cầu những kỹ năng cần thiết cần phải được cải thiện và mở rộng. Tăng nhân sự để bổ sung và củng cố doanh nghiệp của bạn là điều cần thiết. Có một đội ngũ quản lý hiệu quả sẽ giúp bạn điều hành doanh nghiệp tốt hơn. Bài viết này đưa ra các phương pháp sẽ giúp bạn thiết lập một đội ngũ quản lý. Nó cũng làm nổi bật những ưu điểm của việc phát triển một đội ngũ quản lý có hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn.

1. Vai trò của đội ngũ quản lý

Vai trò của đội ngũ quản lý

Kết hợp các kỹ năng quản lý giúp doanh nghiệp phát triển

Một giám đốc hoặc người quản lý hiếm khi có sự kết hợp của tất cả các kỹ năng mà một đội ngũ quản lý có thể có. Mỗi thành viên của đội ngũ quản lý có thể tập trung vào khu vực riêng của họ về chuyên môn. Các mối quan hệ trong một đội là rất quan trọng và có thể tạo nên giá trị vượt ra ngoài tài năng của mỗi cá nhân và kỹ năng của mỗi nhân viên. Một đội mà các thành viên quan hệ tốt với nhau góp phần đáng kể vào thành công chung của doanh nghiệp. Một đội ngũ quản lý rời rạc cũng có thể đưa ra bất cứ ai liên quan đến doanh nghiệp của bạn, ví dụ như nhân viên, khách hàng, khách hàng hoặc nhà cung cấp. Điều này cuối cùng có thể sẽ dẫn đến sự thất bại của công ty. Một đội ngũ quản lý mạnh mẽ là đặc biệt quan trọng nếu bạn muốn kinh doanh như một tổng thể tăng trưởng và phát triển. Là một doanh nghiệp phát triển, một đội ngũ quản lý cũng rất quan trọng trong việc truyền bá trách nhiệm của lãnh đạo.

Điều này rất là quan trọng nếu:

 • Doanh nghiệp của bạn hoạt động ở nhiều địa điểm
 • Bạn đang hoạt động ở nhiều loại hình kinh doanh
 • Doanh nghiệp của bạn có các nền văn hóa khác nhau, ví dụ như sau khi sáp nhập hoặc mua lại
 • Nó là giá trị ghi nhớ rằng đội ngũ quản lý cũng có thể hoạt động ở mức độ khác nhau. Xem xét thành lập các đội để giúp chạy các địa điểm hoặc các bộ phận cụ thể. Cung cấp cơ hội phát triển để nhân viên tích cực tham gia và doanh nghiệp của bạn sẽ được hưởng lợi.

Kỹ năng của đội ngũ quản lý

Không phải tất cả doanh nghiệp đều cần những kỹ năng như nhau, mức độ như nhau để cùng kết hợp. Trong khi tất cả các doanh nghiệp cần kỹ năng bán hàng và quản lý, đối với kinh doanh sản xuất sẽ rất quan trọng, trong khi những người khác kỹ năng thu mua lại quan trọng hơn. Đánh giá doanh nghiệp bạn nên xác định những kỹ năng quan trọng đối với công ty của bạn và những kỹ năng hiện tại mà nhân viên của bạn kể cả bạn đã có rồi. Làm những việc cần thiết để phát triển nó như đào tạo chính quy hoặc giám sát thêm.

Một số loại chuyên môn cần thiết chỉ có thể phát triển theo thời gian và nó sẽ tốt hơn để thuê ngoài theo yêu cầu, ví dụ như sử dụng một nhà tư vấn tài chính trên cơ sở ngắn hạn trong giai đoạn mở rộng vốn. Một lựa chọn khác có thể sử dụng giám đốc bên ngoài hoặc giám đốc không điều hành, những người có thể mang lại kiến thức thương mại đáng kể và kinh nghiệm đã được đúc kết. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bạn là để đảm bảo rằng tất cả các vai trò và trách nhiệm rõ ràng và có cấu trúc thông tin liên lạc tốt được đưa ra trong cả hai (phiên xây dựng nhóm, thông tin phản hồi chung) hoạt động chính thức (các cuộc họp quản lý, giao ban, báo cáo tiến độ) và không chính thức.

Tiêu chí xây dựng đội quản lý

Management team

Management team

Bạn có thể xem xét các giai đoạn sau đây trong việc phát triển đội ngũ quản lý của bạn:

 • Xem xét tiến độ kinh doanh của bạn được cập nhật và quyết định hướng mà bạn muốn nó phát triển theo
 • Đo lường hiệu suất của bạn trên thị trường so với đối thủ cạnh tranh của bạn. Phân tích bất kỳ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội hoặc các mối đe dọa - thường được gọi là phân tích SWOT - để xác định những khoảng trống giữa nơi kinh doanh và mục đích bạn muốn hướng tới.
 • Phân tích những kỹ năng kinh doanh cần có và xem xét những điểm mạnh và điểm yếu của bạn
 • Học các kỹ năng, tiềm năng và tham vọng của đội ngũ nhân viên hiện tại của bạn và xem xét kỹ năng ít được xác định như phẩm chất lãnh đạo.
 • Phân tích tính phù hợp với các kỹ năng hiện của yêu cầu kinh doanh và thiết lập các ưu tiên cho việc mua lại các kỹ năng còn thiếu.
 • Thiết lập nơi phát triển đội ngũ nhân viên để đáp ứng nhu cầu kỹ năng và xem xét phân bổ lại trách nhiệm để tạo ra một nhóm chính chứ không phải là các nhà quản lý cá nhân.
 • Xem xét lại bất kỳ lỗ hổng kỹ năng nào.
 • Xem xét các lựa chọn khác như tư vấn, gia công, lao động hợp đồng... để đảm bảo lợi ích chi phí
 • Xem xét để tuyển dụng nhân viên thường trực - nếu có thể tốt nhất là lập kế hoạch trước bằng cách tuyển dụng cho các vị trí trong tương lai và dự đoán bất kỳ khoảng trống kỹ năng tiềm năng.

Tham khảo qua bài viết để có chiến lược xây dựng đội ngũ điều hành giám sát, quản lý công việc kinh doanh của bạn hiệu quả.

 

Jenny Nguyễn (Theo Skillsoft)

Đồng bộ tài khoản